Abonnement klachtencommissie

Een overeenkomst met Klachtencommissie.nl geeft jou de zekerheid dat klachten, over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag, zorgvuldig en gedegen opgepakt en begehandeld worden.

De klachtencommissie, met landelijke dekking, is tegen een uitermate scherpe tariefstelling op afroep beschikbaar.

Na ondertekening van het contract ontvangen we graag de gedragscode en (ingestelde) klachtenregeling. In de klachtenregeling zal dan het bestaan van Klachtencommissie.nl genoemd moeten worden en de wijze waarop een klager een klacht kan indienen.

De OR heeft instemmingsrecht dus pas na instemming van de OR treedt de aangepaste klachtenregeling, inclusief klachtencommissie, in werking.

Mocht jouw organisatie (nog) geen klachtenregeling hebben: bij de overeenkomst wordt een een model klachtenregeling beschikbaar gesteld. Dit model kun je zelf of wij in overeenstemming brengen met de wensen van de organisatie.

Incompany
  • Extern
  • Onafhankelijk
  • Deskundig
  • Zorgvuldig

Hoe op- en inzetten?

Stappenplan

Als je graag wilt sparren over de mogelijkheden kun je verzoek doen tot advies.
Vraag vrijblijvend een voorstel aan. Na ontvangst van de opdrachtbevestiging wordt een model klachtenregeling verstrekt.

In ons model is standaard rekening gehouden met het beperken van het rechtstreeks indienen van een klacht: een klager kan rechtstreeks naar onze klachtencommissie, maar als er geen vertrouwenspersoon geraadpleegd is kunnen we alsnog pogen deze in te zetten. Het doel hiervan is om na te gaan of er nog een (informele) oplossing mogelijk is.

Het uitwerken en opzetten van een klachtenregeling waarin de klachtencommissie opgenomen is binnen het beleid van de organisatie.

Als de organisatie beschikt over een ondernemingsraad (OR) heeft deze instemmingsrecht over de klachtenregeling. De regeling zal dan ook voorgesteld moeten worden. Wanneer er geen OR is maar bijvoorbeeld wel een personeelsvertegenwoordiging (PvT) kan deze meegenomen worden in het voorgenomen beleid.
Het implementeren van de klachtenregeling binnen de organisatie. Denk hierbij ook aan het actualiseren van bestaand beleid, het plaatsen op intranet, opnemen in personeelshandboeken e.d.

Het abonnement

Het abonnement bestaat uit eenmalige inschrijfkosten en daarnaast een jaarlijkse vergoeding. De tariefstelling is uitermate scherp!

Doel

Hoe mooi is het als alle werknemers zich gerespecteerd voelen, zichzelf kunnen zijn en fluitend naar het (blijven) werk komen?